АЖУР®L

Интегрирана система, която позволява на фирмите да оптимизират веригите на доставките, да подобрят връзките с клиентите, да разполагат с верни и точни финансови отчети, за да вземат по-точни управленски решения на всяко ниво.

ОМЕКС®

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

ESET NOD32 / Internet Security

Всеки ден антивирусните решения на ESET защитават личните данни на милиони хора като теб в над 180 държави по света и им помагат да се възползват максимално от предимствата на интернет, без да се притесняват за сигурността си. За нас е удоволствие да получаваме признание за това което правим от тези, чиято дейност зависи от нас всеки ден.

Изработка на десктоп приложения по поръчка

Всяка дейност има своите специфични особености и не винаги стандартните софтуерни разработки могат да бъдат подходящи за пълното обхващане на всички процеси в предприятието. За целта на Вашето внимание предоставяме възможност за разработка на допълнителни десктоп приложения, които да спомогнат за пълното обхващане и проследяване на дейността Ви.

Етапите, през които преминава изготвянето на поръчков софтуер са :

1. Запознаване с дейността на клиента и основните характеристики и функционалност, на които трябва да отговоря планираното за разработка приложение. Предоставяне на ценова оферта.
2. Изготвяне предложение за техническо задание, което се представя на клиента. При нужда се допълва и коригира и след одобрението му, се изготвя финален вариант на проекта.
3. След изготвяне и одобрение на техническото задание, се преминава към създаването на софтуерния продукт. При нужда от допълнителни уточнения и промени в техническото задание, те биват обсъждани с клиента и след тяхното одобрение се включват и заданието се актуализира.
4. При завършен процес на създаване на приложението се преминава в етап на тестване и корекция на допуснати грешки. Разиграват се различни сценарии, като целта е да се обхванат максимално повече възможни варианти за работа с разработения софтуерен продукт.
5. Приложението се инсталира в реална работна среда. Извършва се обучение на служителите, които ще работят с него. Стартира се реална работа. Откритите грешки и несъответствия се отстраняват по време на предварително определен гаранционен срок.

Основния принцип, на който се базираме при разработка на поръчаните софтуерни продукти е създаване на “Front end” приложение, в средата на MS Access, в което се имплементират всички функционалности и възможности на софтуерния продукт. При нужда от база данни, като “Back end” се използва MS SQL Express. Разработваното приложение би могло да бъде свързано с други бази данни ( например на използваното ERP в предприятието ) или да комуникира с Web Service.

При проявен интерес от Ваша страна може да се свържете с нас чрез :

тел: 042 / 601 495