АЖУР®L

Интегрирана система, която позволява на фирмите да оптимизират веригите на доставките, да подобрят връзките с клиентите, да разполагат с верни и точни финансови отчети, за да вземат по-точни управленски решения на всяко ниво.

ОМЕКС®

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

ESET NOD32 / Internet Security

Всеки ден антивирусните решения на ESET защитават личните данни на милиони хора като теб в над 180 държави по света и им помагат да се възползват максимално от предимствата на интернет, без да се притесняват за сигурността си. За нас е удоволствие да получаваме признание за това което правим от тези, чиято дейност зависи от нас всеки ден.

COM to TCP redirecting

Основни характеристики и функционалност :

- Пренасочва комуникация с устройство свързано през сериен порт (COM) към TCP/IP.
- Възможност за работа като сървър/клиент (закупува се лиценз за всяко работно място). Пренасочва се комуникацията по TCP/IP на устройство, свързано към сериен порт на едно работно място (сървър) и друго работно място (клиент), който трябва да има реален или виртуален сериен порт. Клиентското работно място ще може да използва съответното приложение, симулирайки свързаност през сериен порт (COM).
- Възможност за въвеждане и запаметяване на предварителни настройки.
- Възможност за автоматично стартиране и минимизиране при първоначално зареждане на операционната система.
- Подходящ при нужда от връзка на софтуер с устройства, работещи на сериен порт (като касов апарат), от отдалечено работно място по TCP/IP протокол.


Цена на лиценз за едно работно място (компютър)89.00 лв. (без ДДС)106.80 лв. (с ДДС)

Условия на лиценза:

- Закупуването на лиценз Ви дава право да инсталиране приложението на един компютър.
- При пренасочване на комуникация през сериен порт към TCP/IP няма ограничение за брой връзки към работно място, на което е стартирано приложението.
- При работа като сървър / клиент трябва да бъде закупен лиценз за всяко работно място, на което ще бъде инсталирано приложението.
- Закупеният лиценз Ви дава право да използвате текущата версия на програмния продукт за неограничен период от време.
- Закупеният лиценз не включва бъдещи актуализации и подобрения на софтуерния продукт, категоризирани като нови версии. Те могат да бъдат получени след допълнително заплащане по ценова листа.


COM to TCP redirecting - в. 1.20.01.09.01
COM to TCP redirecting - ръководство

За контакти:

тел: 042 / 601 495