АЖУР®L

Интегрирана система, която позволява на фирмите да оптимизират веригите на доставките, да подобрят връзките с клиентите, да разполагат с верни и точни финансови отчети, за да вземат по-точни управленски решения на всяко ниво.

ОМЕКС®

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

ESET NOD32 / Internet Security

Всеки ден антивирусните решения на ESET защитават личните данни на милиони хора като теб в над 180 държави по света и им помагат да се възползват максимално от предимствата на интернет, без да се притесняват за сигурността си. За нас е удоволствие да получаваме признание за това което правим от тези, чиято дейност зависи от нас всеки ден.

Компютърна поддръжка


Ценова листа за компютърни услуги

Цени за компютърна поддръжка за клиенти без абонаментен договор :
Вид услуга Цена в лв. без ДДС
Инсталиране и преинсталиране на Windows
40
Преинсталиране на Windows – със запазване на данни
60
Почистване на вируси (при повредена от вируси ОС може да се наложи преинсталиране на Windows)
40
Изграждане на локална мрежа (на започнат астрономически час)
40
Инсталиране на софтуер (на започнат астрономически час)
40
Отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми (на започнат астрономически час)
40

* В услугата не е включена цената на хардуера

Месечна абонаментна компютърна поддръжка :
Включва :
  1. Инсталиране и преинсталиране на ОС;
  2. Инсталиране на софтуер;
  3. Отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми;
  4. Изграждане и поддържане на безжична и/или стандартна локална мрежа за оптимална работа в офиса;
  5. Инсталиране и настройване на принтери;
  6. Отдалечена компютърна поддръжка (по желание на клиента);
  7. Изграждане на система за автоматично архивиране на важната за клиента информация;
  8. Реакция за отстраняване на изникналите проблеми в рамките на 24 часа (без почивни дни и официални празници);

Брой компютри Цена в лв. без ДДС
1 компютър 30
От 2 до 10 компютъра 25*
Над 10 компютъра По договаряне

* Цената е за един компютър
** В услугата не е включена цената на хардуера

„Синтез-66“ ООД не носи отговорност за наличието на нелегален софтуер на поддържаните компютърни конфигурации.