АЖУР®L

Интегрирана система, която позволява на фирмите да оптимизират веригите на доставките, да подобрят връзките с клиентите, да разполагат с верни и точни финансови отчети, за да вземат по-точни управленски решения на всяко ниво.

ОМЕКС®

Омекс® 2000 е интегриран софтуер за автоматизиране на дейностите по управление на човешките ресурси и трудовите възнаграждения във всички типове предприятия, при всички форми на собственост и системи за заплащане.

ESET NOD32 / Internet Security

Всеки ден антивирусните решения на ESET защитават личните данни на милиони хора като теб в над 180 държави по света и им помагат да се възползват максимално от предимствата на интернет, без да се притесняват за сигурността си. За нас е удоволствие да получаваме признание за това което правим от тези, чиято дейност зависи от нас всеки ден.

Промяна в цените на услугите от 01.01.2020

 02.12.2019 г.

Уважаеми клиенти,

От 01.01.2020 г. Синтез-66 ООД променя ценовите условия на извършваните услуги.
Ценова листа за услугите предлагани от „Синтез-66“ ООД

Системна помощ и консултации за ПП Ажур® и ПП Омекс®2000:

Услуги Цени, Евро/час, без ДДС При клиента В офиса и отдалечен достъп
Консултации, обучение, внедряване на Ажур Евро
45.00
40.00
Консултации, обучение, внедряване на Омекс Евро
35.00
30.00
Техническа поддръжка на Ажур и Омекс - (инсталация, програмно осигуряване, преместване на софтуер и др.) Евро
35.00
30.00
Компютърна помощ Евро
24.00
20.00

Предплатени пакети за брой часове:

Пакет от 5 часа
5% отстъпка от цената на час
Пакет от 10 часа
5% отстъпка от цената на час
Пакет от 15 часа
10% отстъпка от цената на час
Пакет от 20 часа
10% отстъпка от цената на час
Пакет над 20 часа
по договаряне


*При работа в извънработно време и празнични дни, цените на услугите се увеличават със 100% (сто процента).

Ценовата листа е в сила от 01.01.2020 година.
“Синтез-66“ ООД си запазва правото за корекция на цените без предизвестие.Извършената работа от консултантите се отчита с протоколи.

При консултации, извършени при клиента, в рамките на гр. Стара Загора, се таксува всеки започнат половин час.

При консултации, извършени при клиента, извън рамките на гр. Стара Загора, за 1 час се таксува първият започнат час, а за половин час – всеки следващ, започнат половин астрономически час след първия. Към часовете консултации, според местоположението на клиентите се добавят допълнителни часове за пътни, както следва:

до 40 км
+ стойността на половин час;
до 100 км
+ стойността на един час;
над 100 км
по договаряне


При обсъждане и изграждане на методология се договаря определена цена за консултациите, като броя на участващите консултанти не оказва влияние на договорената сума.